TUOTANTOELÄIMET

Tuotantoeläinasiakkaisiini kuuluu tällä hetkellä lypsylehmiä ja lihanautoja, lampaita, kanoja ja alpakoita. Myös hevoset kuuluvat tuotantoeläimiin. Tilakäynneillä hoidetaan akuutteja sairastapauksia ja pyritään terveydenhoidollisin keinoin ennaltaehkäisemään sairauksia.

Tuotantoeläimellä tarkoitetaan yleensä elintarvikkeiden, villan, nahan tai turkisten tuotantoon tai muuhun maataloustuotantoon kasvatettua tai pidettävää eläintä.

Monella on harrastusmielessä hevosia, lampaita ja kanoja. Niidenkin eläinlääkinnässä tulee ottaa huomioon että ne luokitellaan tuotantoeläimiksi ja esimerkiksi useiden lääkkeiden kohdalla se tarkoittaa varoaikojen asettamista lihan ja munien käytölle tietty aika lääkinnästä.

TÖISSÄ TÄNÄÄN:

Ei vastaanottoa.

AJANVARAUKSET
PUH. 0500 241 475