Hevosten lopetus

Kun hevosen lopettaminen on ajankohtaista joudutaan ison eläimen ollessa kyseessä miettimään erilaisia käytännön vaihtoehtoja.

Hevonen on tuotantoeläin ja se voidaan viedä teurastettavaksi. Suomalaisissa teurastamoissa lopetus tehdään nopeasti ja kivuttomasti ja se on eettisesti hyvä vaihtoehto hevosen lopettamisella. Teurastamisen ehtona on, että hevonen on terve ja annettujen lääkkeiden teurasvaroajat ovat päättyneet, hevoselta löytyy tunnistamisasiakirja ja sitä ei ole elämänsä aikan lääkitty sellaisilla lääkkeillä, joiden perusteella hevoselle olisi määrätty elinikäinen teurastuskielto. Hippoksen sivuilta löytyy yhteystiedot hevosia vastaanottavista teurastamoista ja ohjeet tarvittavista lomakkeista.

Hevonen voidaan lopettaa myös kotitallilla tai vaikka sen omalla laitumella. Käytännössä lopettaminen tapahtuu siten, että ensin hevonen siirretään haluttuun lopetuspaikkaan, jos se pystyy kävelemään. Tarvittaessa hevosta voidaan rauhoitusaineilla hieman rauhoittaa ennen siirtoa. Lopetuspaikka on hyvä olla sellainen, jossa hevosella on tilaa ottaa joitakin harha-askeleita ennen nukuttumisaineiden aiheuttamaa kaatumista ja joka on suojassa ulkopuolisten katseilta. Hevonen voidaan myös lopettaa hautakuopan pohjalle, jolloin kuoppaa kaivaessa siihen tehdään luiska, jota pitkin hevonen voidaan taluttaa kuoppaan. Lopetuspaikalla hevonen rauhoitetaan suoneen laitettavalla rauhoitusaineella ja kun hevonen on voimakkaasti rauhoittunut annetaan suoneen nukutusaine, joka aikeuttaa hevosen nukahtamisen ja kaatumisen. Kun hevonen on syvässä unessa lisätään suoneen varsinainen lopetusaine, joka aiheuttaa hengityselinten ja sydämen lamaantumisen. Lopettamisen yhteydessä aina varmistetaan sydäntä kuuntelemalla, että hevonen on varmasti kuollut.

Kuollut hevonen voidaan toimittaa eläinten hävityslaitokseen Honkajoelle, lemmikieläintuhkaamoon Mäntsälään tai haudata maanomistajan luvalla vähintään kahden metrin syvyyteen.