Terveydenhuoltosopimukset ja suunnitelmat

Tuotantoeläinten hyvinvoinnin ja terveydenhuollon edistämikseksi olen useamman tilan kanssa tehnyt terveydenhuoltosopimuksia ja terveydenhuoltosuunnitelmia.

Useimmilla nautakarjatiloilla on käytössään Naseva-terveydenhoito-ohjelma. Sen puitteissa tehdään hyvää terveydenhoito- ja eläisuojelutyötä säännöllisillä tilakäynneillä. siihen kuulumalla nautatilojen tuotanto- ja tutkimustiedot sekä esim. eläinten lääkitykset voidaan linkittää suoraan meijereiden ja teurastamoiden tietoon.

TÖISSÄ TÄNÄÄN:

Klo 8 - 16

AJANVARAUKSET
PUH. 0500 241 475